(mái, tường, vách, trần) Chi tiết: loại panel xốp/ bông thủy tinh, spec: độ dầy tôn/ xốp, bông, tỷ trọng, tiêu chuẩn Hàn Quốc.